Університет Управління та Банківської Справи в Кракові

  • Address:
    Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
    м. Краків, Польща
  • Офіційний веб-сайт:
    http://www.wszib.edu.pl/

Університет Управління та Банківської Справи було створено в 1995 році. Навчання  проводиться за напрямами: Управління, Фінанси та Облік, Інформатика. Також ВНЗ забезпечується можливість отримати післядипломну  освіту, пройти  курси та здійснити навчання  відповідно до програм Akademii CISCO і Microsoft AATP.

Освіта в академічному Кракові для наших студентів є унікальним шансом контакту з великою культурою та наукою в одному з найгарніших міст Європи. Студенти денної форми навчання отримують можливість знайомства з колегами із 34 ВНЗів Кракова, у яких навчається  203 000 студентів, у сфері спорту та розваг, потенціал інтелектуального росту забезпечує спілкування з видатними науковими діячами у стінах ВНЗ. Студенти заочної форми навчання отримують ряд спрощень (e-learning,вигідні строки занять, легкий доступ до викладацьких). Багато осіб, що навчаються у нашому ВНЗ, здобувають добротну вищу освіту, що плодоносить швидким професійним успіхом. Сучасна телеінформатизаційна структура поставила Університет в передовому загоні польських вузів. Словом, Університет Управління та Банківської Справи це  ВНЗ, в якому варто навчатись.

ВНЗ має велику власну методичну базу, численні молоді наукові кадри. Завдяки стабільному фінансовому становищу ВНЗ, студенти отримують можливість для реалізації власних захоплень та інтересів, а викладачі – умови для здійснення дослідних робіт. При управлінні освітою, ВНЗ керується засадами TQM (управління через якість). ВНЗ також володіє Сертифікатом Якості виданим Торгово – Промисловою Палатою
м. Кракова. Протягом багатьох років Університет Управління та Банківської Справи займає лідируючі позиції у рейтингах “Політики”, “Прямо”, “Річ Посполита”, “Перспектив”.

Навчання в Університеті Управління і Банківських Справ можливе на 3 факультетах:

– Факультет Управління
– Факультет Фінансів та Бухгалтерський Облік
– Факультет Інформатики

 

Вартість навчання польською мовою
Реєстраційний внесок до ВНЗ – 400 PLN.

Спеціальність Вартість за рік
Стаціонар Заочно
Інтернет-технології – випускники спеціальності володіють широкими знаннями моделювання, програмування та управління сучасними системами баз даних. 4800 PLN 5500 PLN
Інформатичні системи та комп’ютерні мережі – ціллю навчання за спеціальністю є підготовка фахівців у сфері проектування та впровадження інфраструктури сучасних інформатичних систем. 4800 PLN 5500 PLN
Комп’ютерна  графіка та інтернет аплікації– випускники спеціальності  є підготовленими спеціалістами до роботи у маркетингових компаніях,  у фірмах пов’язаних з інтернет – послугами, дизайн – студіях, рекламних агенціях та ін. 4800 PLN 5500 PLN
Економічна інформатика – це дисципліна, яка об’єднує інформаційні технології (ІТ), інформатику та концепції управління. 4800 PLN 5500 PLN
Аудит і фінансова ревізія – випускник має можливість працювати на посаді бухгалтера, спеціаліста у фінансових справах, аналітика в дорадчих бюро та аудиторських фірмах. 4000 PLN 4500 PLN
Банківська справа – студент, який вибирає цю спеціальність отримує основні знання з області функціонування банківської системи та інших фінансових установ, що підготують його до роботи саме у тих галузях, в яких швидко зростає попит на кваліфікованих працівників. 4000 PLN 4500 PLN
Фінанси підприємств – завершення навчання за спеціальністю гарантує здобуття знань в області управління фінансами холдингових груп, аналізу коштів, аналізу й інтерпретації фінансових результатів підприємства, в також складання бізнес – плану. 4000 PLN 4500 PLN
Публічні фінанси – випускник спеціальності в процесі навчання, отримує знання в сферах: функціонування територіального самоврядування в Польщі та в обраних європейських країнах, системи публічних фінансів та системи самоврядних фінансів. 4000 PLN 4500 PLN
 Бухгалтерський облік – здобуття знань і оволодіння вмінням дозволяє виконувати роботу як у фінансових установах, так і не фінансових установах на посадах: бухгалтера, фінансового аналітика, асистента фінансового директора, радника клієнта фінансових установ. 4000 PLN 4500 PLN
Маркетинг – випускники ВНЗ по спеціалізації працевлаштовуються за різними посадами до відділів маркетингу, як вітчизняних так і іноземних  великих, середніх та малих підприємств, до рекламних агенцій, та PR – агенцій. 4000 PLN 4500 PLN
Реклама та комп’ютерна графіка – випускник навчання по спеціальності володіє менеджерськими навичками,  кваліфікацією в області комп’ютерної  графіки, а також спеціалізованими знаннями у галузі реклами. 4000 PLN 4500 PLN
Стратегічне управління підприємством – метою спеціальності, насамперед, є –  формування знань в області менеджменту та умінь приймати рішення, якими визначається напрям розвитку організації. 4000 PLN 4500 PLN
Mayak