Університет Педагогічний ім. Комісії Громадської Освіти в Кракові

  • Address:
    Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
    м. Краків, Польща
  • Офіційний веб-сайт:
    http://www.up.krakow.pl/

Краківський Педагогічний Університет (Педагогічний університет ім. Комісії Громадської Освіти) – перший та єдиний вищий навчальний заклад педагогічного профілю в Польщі заснований ще 1946 році. Згідно професійних та загальнонаціональних рейтингів, є одним з найбільш популярних ВНЗ в країні та входить в еліту Польських Університетів.

Краківський Педагогічний Університет пропонує студентам найновіші досягнення в усіх сферах науки, тому і не дивно чому на даний момент тут навчається понад 20 000 польських та іноземних студентів. Університет пропонує студентам навчання польською мовою на 6 факультетах.

Краківський Педагогічний Університет має 7 навчальних кампусів, які розташовані в центральних районах Кракова, 5 комфортабельних студентських гуртожитків, мультимедійні аудиторії, сучасні лабораторії, наукову бібліотеку, басейн, сауну, спортивні зали, власну астрономічну обсерваторію та численні гуртки різних напрямків.

Завдяки участі Педагогічного Університету в програмі ERASMUS студенти можуть отримати досвід в зарубіжних ВНЗ – партнерах, познайомитись із традиціями, методами та особливостями викладання в інших країнах. Університет приймає участь в міжнародних дослідженнях у різних галузях науки та мистецтва і тісно співпрацює із провідними ВНЗ Голландії, Чехії, Бельгії, Франції та США.

Випускники престижного Педагогічного Університету в Кракові, завдяки якості освіти та високій дисципліні чудово підготовлені до початку професійної діяльності та є конкурентними на ринку праці.

Навчання в Краківському Педагогічному Університеті можливе на 6 факультетах:
– Факультет Гуманітарних Наук
– Факультет Філології
– Факультет Педагогіки
– Факультет Географії та Біології
– Факультет Математико – Фізико – Технічних Наук
– Факультет Мистецтва

 

Вартість навчання польською мовою
Реєстраційний внесок до ВНЗ – 200Є.

                                                            Спеціальність     Вартість за рік
Стаціонар Заочно
Історія і суспільство – наука, яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій. 1000Є 1000Є
Управління документами та архівами – визначається як область діяльності, що включає в себе ефективний і систематичний контроль створення, одержання, збереження, використання та відбору документів. 1000Є 1000Є
Історична антропологія – теоретико-методологічний підхід в історичній науці, для якої головним об’єктом дослідження є людина, зокрема її історичні та етнічні типи, а не окремі історичні події та процеси. 1000Є 1000Є
Політологія – соціально-гуманітарна наука про політику, її роль і функції в житті суспільства, зокрема, про її теорію, сутність, форми та методи діяльності суб’єктів політики та закономірності. 1000Є 1000Є
Внутрішня безпека – навчання в завдання якого входить забезпечення внутрішньої безпеки, включаючи контррозвідку, боротьбу з тероризмом,
контрабандою, зброї, незаконним обігом наркотиків, організованою злочинністю, корупцією та економічними злочинами.
1000Є 1000Є
Міжнародні відносини – навчання уможливлює здобуття вмінь розуміти міжнародні звіти, які складаються між державами і міжнародними організаціями у глобалізованому світі. 1000Є 1000Є
Адміністрація – в процесі навчання студент набуває вміння користуватись загальними знаннями з області суспільних наук, особливо наук про право, про адміністрацію,також основними економічними знаннями. 1000Є 1000Є
Етичне мистецтво ведення переговорів – філософська дисципліна, яка вивчає мораль, суспільні норми поведінки та звичаї. 1000Є 1000Є
Філолофія знайомство іноземних мов, і зокрема англійської, вимагається практично в кожній професії. Студенти здобувають знання, вміння і суспільно необхідні компетенції в подальшому професійному житті. 1000Є 1000Є
Соціологіянаука про умови та процеси у суспільстві, а також їх дослідження. 1000Є 1000Є
Управління у сфері освіти – cтуденти цього напряму отримують теоретичне і практичне знання з області наук про управління і економіку, а також комплементарних дисциплін таких як право, фінанси і рахунок, психологія і соціологія роботи. 1000Є 1000Є
Філософія дисципліна, що вивчає найбільш загальні суттєві характеристики і фундаментальні принципи реальності і пізнання, буття людини, відносини людини і світу. 1000Є 1000Є
Інформаційна архітектура – істотною метою навчання є розвиток необхідної креативності до інтенсивної проектної діяльності, а також у формі господарської діяльності. 1000Є 1000Є
Наукова інформація – це логічна інформація, що отримується в процесі пізнання, яка адекватно відображає закономірності об’єктивного світу й використовується в суспільно- історичній практиці. 1000Є 1000Є
Теорія виховання та педагогіка – динамічна взаємодія вихователя та вихованців, спрямована на засвоєння у різних видах діяльності цінностей культури, здійснення його самореалізації, самоствердження, особистий розвиток. 1000Є 1000Є
Загальна педагогіка – наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини – про зміст, форми методи виховання, освіту та навчання. 1000Є 1000Є
Суспільна педагогіка та андрагогіка – одна з назв галузі педагогічної науки, що охоплює теоретичні і практичні проблеми освіти, навчання і виховання дорослих. 1000Є 1000Є
Навчання та освіта для сталого розвитку – стабільний спрямований розвиток економічної та соціальної сфер при раціональному використанні екологічних ресурсів. 1000Є 1000Є
Психологія – наука, що вивчає психічні явища та поведінку людини. 1000Є 1000Є
Дошкільна педагогіка – суттєвий пласт вікової педагогічної проблематики стосується навчання і виховання дітей дошкільного віку. 1000Є 1000Є
Педагогічна терапія – це діяльність соціального суб’єкта з виправлення тих особливостей психологічного, педагогічного і соціального плану, що не відповідають прийнятим у суспільстві моделям і стандартам. 1000Є 1000Є
Спеціальна педагогіка – це теорія та практика з відхиленнями у психічному чи фізичному розвиткові, для яких освіта у звичайних педагогічних умовах та за допомогою загальнопедагогічних методів і засобів є ускладненим чи взагалі неможливим. 1000Є 1000Є
Етика суспільної праці та політика – цілеспрямована діяльність, пов’язана з прийняттям відповідальних рішень у галузі взаємовідносин між різними суспільними групами, державами й народами. 1000Є 1000Є
Профілактика суспільних проблем – звичайно асоціюється із запланованим попередженням якоїсь несприятливої події, тобто з усуненням причин, здатних викликати ті або інші небажані наслідки. 1000Є 1000Є
Суспільна геронтологія – наука, що вивчає процес старіння людини та дієві методи продовження оптимізованого довголіття. 1000Є 1000Є
Виховання в праці – це підготовка і виховання не тільки майбутнього хорошого чи поганого громадянина, але й виховання його майбутнього життєвого рівня та його добробуту. 1000Є 1000Є
Суспільна безпека – це стан захищеності громадянського суспільства, що характеризується відсутністю небезпеки для життя та здоров’я людей, для їх спокою та майнових прав та для нормальної діяльності підприємств. 1000Є 1000Є
Педагогіка – місією педагогічних навчань є освіта рефлексних професіоналів, що володіють знаннями, вміннями професійними, а також суспільними компетенціями до реалізації і створення нових завдань в сфері місцевої освітньої політики в галузі виховання. 1000Є 1000Є
Біоінформатика – галузь обчислювальної біології, що застосовує машинні алгоритми і статистичні методи для аналізу великих наборів біологічних даних, які, як правило, складаються з великого числа нуклеотидних та пептидних послідовностей і даних структури білків. 1000Є 1000Є
Біологія – система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, взаємини, систематику, поширення на Землі. 1000Є 1000Є
Хімія – одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями. 1000Є 1000Є
Охорона середовища – система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки. 1000Є 1000Є
Природа – сукупністю наук про світ, що ставлять перед собою мету відкриття законів природи. 1000Є 1000Є
Біологія молекулярна – галузь біології, яка вивчає біологічні процеси на рівні біополімерів – нуклеїнових кислот і білків та їх надмолекулярних структур. 1000Є 1000Є
Географія – наука, що вивчає географічну оболонку Землі, її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв’язки між природним середовищем і діяльністю людини. 1000Є 1000Є
Суспільно економічна географія – науково-прикладна спеціальність, що займається розробленням наукових засад територіальної організації суспільства, дослідження територіального та комплексно-пропорційного аспектів розвитку продуктивних сил. 1000Є 1000Є
Фізична географія – наука, яка вивчає природну складову географічної оболонки Землі та її природно-територіальні комплекси. 1000Є 1000Є
Геологія – комплекс наук про тверду оболонку Землі, її будову, речовинний склад, рухи та історію розвитку а також, процеси, що її створили. 1000Є 1000Є
Підприємництво та регіональне управління – передбачає організуючий і регулюючий вплив органів державної влади на життєдіяльність населення територій з метою її упорядкування, відтворення, підвищення якості життя шляхом розвитку економіки та соціальної інфраструктури. 1000Є 1000Є
Туризм та регіональні дослідження – тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування. 1000Є 1000Є
Картографія – галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення, створення і практичне використання карт. 1000Є 1000Є
Математичний аналіз – фундаментальний розділ математики, що веде свій відлік від XVII століття, коли було строго сформульовано теорію нескінченно малих. 1000Є 1000Є
Геометрія та диференціальні рівняння – рівняння, що встановлює залежність між незалежними змінними, числами (параметрами), невідомими функціями та їх похідними. 1000Є 1000Є
Рівняння та функції – рівняння, яке виражає зв’язок між значенням функції в одній точці з її значеннями в інших точках. 1000Є 1000Є
Основи математики – охоплює всю зростаючу різноманітність і глибину предметів, які розвивалися за всю історію, а її складність потребує цілої системи аби організувати багато предметів в більш загальні області математики. 1000Є 1000Є
Фізика – природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. 1000Є 1000Є
Астрономія – одна з найдавніших наук, що включає спостереження і пояснення подій, які відбуваються за межами Землі та її атмосфери. 1000Є 1000Є
Інформатика та комп’ютерні технології – це узагальнена назва технологій, що відповідають за зберігання, передачу, обробку, захист та відтворення інформації з використанням комп’ютерів. 1000Є 1000Є
Педагогіка мистецтва одна з форм суспільної свідомості; вид людської діяльності, що відбиває дійсність у конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів. 1000Є 1000Є
Живописвид пластичного мистецтва, створення зорових образів за допомогою фарб, нанесених на будь-яку поверхню. 1000Є 1000Є
Графікавид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору. 1000Є 1000Є
Дизайн – це творчий метод, процес і результат художньо-технічного проектування промислових виробів, їхніх комплексів і систем, орієнтований на досягнення найповнішої відповідності створюваних об’єктів і середовища загалом потребам людини, як утилітарних, так і естетичних. 1000Є 1000Є
Мультимедійні технології – комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше – анімації і відео. 1000Є 1000Є
Mayak