Університет Економічний в Катовіце

  • Address:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    м. Катовіце, Польща
  • Офіційний веб-сайт:
    https://www.ue.katowice.pl

Економічний Університет в Катовіце є одним з найстаріших ВНЗ на Сілезії. Був створений в грудні 1936 р., а 11 січня 1937 р. відбулася перша інавгурація академічного року – кількадесят студентів розпочало науку на Відділі Промислової Організації. Являється також один з п’яти державних економічних ВНЗ в країні і найбільшим в регіоні у сфері суспільно-економічних наук, що навчає понад 11.000 студентів на п’яти факультетах: Бізнесу, Фінансів і Адміністрації, Економіки, Управління, Фінансів і Страхування, а також Інформатики і Комунікації.

Місією Економічного Університету в Катовіце є створення і поширення знань, а також навчання економіки і адміністрації, яка базується на найновіших наукових дослідженнях і застосовується на роботах дослідних розвитків, що супроводжуються, спираючись на суспільний капітал.

В Університеті реалізовуються програми навчання, що спираються на багатий досвід і експертах навчальних кадрів, створюють лідерів інновації – підприємницьких людей, відповідальних за спільне благо, мислячих критично, готових до професійного функціонування, ангажуються у важливі справи для економіки і суспільства, починаючи з рідного регіону.

Навчання на Економічному Університеті в Катовіце можливе на 5 факультетах:
– Факультет Бізнесу, Фінансів і Адміністрації
– Факультет Економіки
– Факультет Фінансів і Страхування
– Факультет Інформатики і Комунікації
– Факультет Управління

Вартість навчання польською мовою – бакалаврат
Реєстраційний внесок у ВНЗ – 85 PLN

Спеціальність Вартість за рік
Стаціонар Заочно
Економіка – комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме про організацію та управління  матеріальним виробництвом, ефективне використання  ресурсів,  розподіл,  обмін, збут  і споживання  товарів  та послуг. 8000 PLN 8000 PLN
Економіка і державне управління –  є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави. 8000 PLN 8000 PLN
Просторова економіка – цей напрямок призначений для людей, зацікавлених у формуванні середовища життя людини, особливо антропогенної сфери, при збереженні сталого розвитку та просторового порядку. 8000 PLN 8000 PLN
Логістика – галузь або функція в корпорації, завданням якої є забезпечення переміщення та зберігання продукції та сировини для забезпечення виробництва та продажу. 8000 PLN 8000 PLN
Міжнародні економічні відносини – відносини, які виникають та існують між людьми з різних країн із приводу виробництва, обміну і споживання товарів, послуг та ідейна основі міжнародного поділу праці, в умовах безмежності людських потреб і обмеженості ресурсів. 8000 PLN 8000 PLN
Підприємництво і фінанси – система грошових відносин, які виникають у процесі отримання і розподілу грошових доходів, формування і використання відповідних фондів грошових коштів. 8000 PLN 8000 PLN
Фінанси та бух. облік – дають теоретичні і практичні знання,вміння ведення бухгалтерії і фінансів  в підприємстві, також обслуговування фінансово-бухгалтерських програм. 8000 PLN 8000 PLN
Фінанси і управління в охороні здоровя – метода управлінської діяльності, основана на виділенні найважливіших у даний період завдань, на здійснення яких спрямовуються головні зусилля керуючої організації. 8000 PLN 8000 PLN
Інформатика і економетрія – готує фахівців в області інформаційних технологій і інструментів  для  математично-економічного аналізу, на основі своїх знань і навичок будуть підготовлені до роботи на  посадах, які вимагають використання комп’ютерної техніки. 8000 PLN 8000 PLN
Інформатика – підготовка до впровадження, експлуатації, а також оцінки інформатичних систем  в промислових і торгових підприємствах, фінансових і публічних установах,ведення власної  господарської  діяльності в Інтернеті. 8000 PLN 8000 PLN
Журналістика та соціальна комунікація – робота на посаді журналіста фахівець  public relations,  фахівця в справах внутрішньої і зовнішньої комунікації, прес-секретаря або також радника  у справах  контактів з медіа установи, фірм і організації. 8000 PLN 8000 PLN
Аналітика економічна – у економіці застосовується з метою виявлення закономірностей і тенденцій розвитку економічних процесів, встановлення та оцінки основних факторів, що позитивно чи негативно впливають на показники ефективності. 8000 PLN
Економіка туризму – галузь економіки, пов’язана з туристичною діяльністю. 8000 PLN
Національний бізнес 8000 PLN
Логістика (факультет управління) – галузь або функція в корпорації, завданням якої є забезпечення переміщення та зберігання продукції та сировини для забезпечення виробництва та продажу. 8000 PLN 8000 PLN
Менеджерські фінанси 8000 PLN
Міжнародні економічні відносини (факультет управління) – відносини, які виникають та існують між людьми з різних країн із приводу виробництва, обміну і споживання товарів, послуг та ідейна основі  міжнародного поділу праці, в умовах безмежності людських потреб і обмеженості ресурсів. 8000 PLN
Управління – метода управлінської діяльності, основана на виділенні найважливіших у даний період завдань, на здійснення яких спрямовуються головні зусилля керуючої організації. 8000 PLN 8000 PLN
Фінанси та звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. 8000 PLN 8000 PLN
Mayak