Медичний Університет в Катовіце

  • Address:
    Śląski Uniwersytet Medyczny
    м. Катовіце, Польща
  • Офіційний веб-сайт:
    http://sum.edu.pl/

Сілезький Медичний Університет в Катовіце є вузом, який завдяки довголітній традиції володіє досконалими умовами навчання студентів на 15 напрямах, що супроводжуються в п’яти факультетах. У своїх діях Університет керується головним принципом, виникаючим з Декларації Болонської, тобто навчання крізь усе життя, тобто стаціонарних і нестаціонарних навчань І і II ступеня, також цілісних магістерських навчань, в тому числі навчання що відбувається на англійській мові.

Сілезький Медичний Університет в Катовіце володіє дорученнями Державної Акредитаційної Комісії на навчання лікарських напрямах,а також сертифікатом Департаменту Освіти Сполучених Штатів на навчання на англійській мові, що супроводжується від 1996 р. на лікарському напрямі в Катовіце. У рамках п’яти відділів Медичний ВНЗ навчає лікарів медицини, лікарів-дантистів, фармацевтів, медичних аналітиків, біотехнологів, а також спеціалістів з області публічного здоров’я, медицини порятунку, дієтетики, догляду за хворими, акушерства, фізіотерапії, косметології, нейробіології і медичного coachingu.

Сілезький Медичний Університет в Катовіце творить нові напрями навчань, розвиває післядипломну підготовку, також співпрацює з багатьма школами, установами і вузами в Польщі і за кордоном. Студенти Університету беруть участь в міжнародних обмінах у рамках програми Erasmus, також в так званих літніх школах в Тернополі і у Львові.

Навчання в Сілезькому Медичному Університеті в Катовіце можливе на 5 факультетах:
– Лікарський факультет з відділом Лікарської Стоматології в Забжу
– Лікарський факультет в Катовіце
– Фармацевтичний факультет з відділом Лабораторної Медицини
– Факультет Науки про Здоров’я
– Факультет Публічного Здоров’я

Спеціальності

Вартість за рік
Стаціонар Заочно
Лікарський відділ 33 500 PLN 33 500 PLN
Стоматологія – розділ медицини, що стосується зубів, ротової порожнини і суміжних структур. Включає діагностику та лікування їх захворювань і відновлення втрачених чи уражених тканин. 40 000 PLN 40 000 PLN
Фармація – лікарські засоби і фармакотерапія, комплекс науково-практичних дисциплін, які вивчають проблеми створення, безпеки, дослідження, зберігання, виготовлення, відпуску та маркетингу лікарських засобів; пошуку природних джерел лікарських субстанцій. 14 600 PLN 14 600 PLN
Косметологія – наука про естетичні проблеми організму людини, їх етіології, прояви та методи корекції, також — збір методик, направлених на корекцію естетичних проблем зовнішності людини. 12 620 PLN 12 620 PLN
Фізіотерапія – складова фізичної реабілітації, область медицини, що вивчає фізіологічну дію природних  і штучних фізичних факторів, а також розробляє методи їхнього лікувального профілактичного застосування. 6 040 PLN 6 040 PLN
Медсестринство – частина системи охорони здоров’я, що включає діяльність по зміцненню здоров’я населення, профілактику захворювань, надання психосоціальної допомоги і догляду особам, які мають фізичні та психічні захворювання, а також непрацездатним людям всіх груп. 5 500 PLN 5 500 PLN
Акушерство – наука про фізіологічні та патологічні процеси, що відбуваються в організмі жінки в зв’язку з вагітністю, під час пологів, а також в післяпологовий період. 6 200 PLN 6 200 PLN
Електрорадіологія – особа, що належить до вищого медперсоналу в представництвах  оздоровчого догляду, пов’язана з лікарським напрямом, готового до ведення дій з області діагностики і терапії
з використанням іонізуючого випромінювання як і і іншої фізичної
техніки діагностики і терапії.
7 730 PLN 7 730 PLN
Публічне здоров’я – є підготовлення кваліфікованих спеціалістів у сфері публічного здоров’я, які матимуть широке теоретичне знання у сфері суспільних і медичних наук, а також практичне уміння формулювати та вирішувати проблеми у сфері охорони та промоції здоров’я. 5 400 PLN 5 400 PLN
Дієтологія  наука про фізіологічні та біохімічні основи харчування
здорової людини та при різноманітних захворюваннях.
7 600 PLN 7 600 PLN
Mayak