Краківський Політехнічний Університет ім.Тадеуша Костюшко

  • Address:
    POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. T. KOŚCIUSZKI
    м.Краків, Польща
  • Офіційний веб-сайт:
    http://www.pk.edu.pl/

Краківський Політехнічний Університет ім. Тадеуша Костюшки (Краківська Політехніка) – один з кращих технічних державних Університетів. У світовому рейтингу вищих навчальних закладів
Webometrics Rankingof  World Університет займає 8 місце в Польщі з-поміж технічних ВНЗів.

На даний час тут навчається понад 18 000 польських та іноземних студентів. Краківська Політехніка пропонує навчання на 7 факультетах, на 4 з яких – навчання англійською мовою.

Майже 1200 наукових і дидактичних працівників та видатних спеціалістів, беруть участь в міжвузівських роботах і міжнародних дослідних колективах. Їх знання і компетенції  дозволяють
нашому ВНЗ утримати відповідну позицію в Польщі і в міжнародному науковому середовищі.

Студенти можуть розвивати і поглиблювати свою зацікавленість в 82 наукових колах, яких діяльність часто порушується поза мури ВНЗ. Також мають можливість розвивати спортивні пасії у рамках Центру
Спорту і Рекреації. ВНЗ пропонує студентам проживання в чотирьох студентських гуртожитках.

Політехнічний Краківський Університет дбає про найвищі етичні стандарти і високий науковий рівень так, щоб кожен випускник на ринку роботи міг вибрати з числа якнайбільшої кількості цікавих пропозицій,
згідно із сприяючим ВНЗ девізом: Політехнічний Краківський Університет – Проста дорога до Кар’єри.

Навчання в Краківському Політехнічному Університеті можлива на 7 факультетах:

– Факультет Архітектури
– Факультет Фізики, Математики, Інформатики
– Факультет Електричної і Комп’ютерної Інженерії
– Факультет Будівництва
– Факультет Інженерії Навколишнього Середовища
– Факультет Інженерії і Хімічної Технології
– Факультет Механіки

 

Вартість навчання польською мовою
Реєстраційний внесок до ВНЗ – 85 zł.

Спецільність Вартість за рік
Стаціонар Заочно
Архітектура – істотною метою навчання є розвиток необхідної креативності до інтенсивної проектної діяльності, а також у формі
господарської діяльності.
4000Є 4000Є
Ландшафтна архітектура – об’єднання природних, будівельних і архітектурних
компонентів у цілісну композицію, що несе певний художній образ. Подібно архітектурі, ландшафтне мистецтво належить до просторових видів мистецтва.
4000Є 4000Є
Технічна фізика – випускник має можливість працевлаштування на підприємствах, де виробляються або використовуються лазерні та оптичні системи і пристрої, а також в науково-дослідних фірмах і установах, що займаються лазерною технікою. 2000Є 2000Є
Інформатика – підготовка до впровадження, експлуатації, а також оцінки інформатичних систем в промислових і торгових підприємствах, фінансових і
публічних установах, ведення власної господарської діяльності в Інтернеті.
2000Є 2000Є
Математика – у сфері просторових відношень (землеміряння — геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл. 2000Є 2000Є
Нанотехнології та наноматеріали – сукупність прийомів і методів, які застосовуються при вивченні, проектуванні, виробництві та використанні наноструктур, пристроїв і систем, що включають цілеспрямований контроль і модифікацію форми. 2000Є 2000Є
Електротехніка – галузь науки і техніки, пов’язана із застосуванням електричних
і магнітних явищ для перетворення енергії, добування і зміни складу хімічних речовин, виробництва та обробки матеріалів; галузь, що охоплює питання отримання, розподілу, перетворення і застосування електроенергії.
2000Є 2000Є
Енергетика – сукупність галузей господарства, що вивчають і використовують енергетичні ресурси з метою вироблення, перетворення, передачі і розподілу енергії. 2000Є 2000Є
Будівництво – галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх комплекси. 2000Є 2000Є
Економіка будівництва – наука, яка вивчає закономірності розвитку будівництва, фактори, що визначають ефективність праці та використання засобів виробництва в галузі економіки, а також форми й методи економічної роботи в будівельному виробництві. 2000Є 2000Є
Транспорт – студенти цього напрямку будуть вивчати правила функціонування транспорту та готові працювати в одиницях експлуатації автомобільного, залізничного та повітряного транспорту. 2000Є 2000Є
Інженерія навколишнього середовища – навчання на цьому напрямку приготовлюють фахівців в області природничих і технічних наук, підготовлених для проектування, виготовлення і експлуатації інженерних споруд. 2000Є 2000Є
Охорона навколишнього середовища – під охороною навколишнього середовища розуміють сукупність державних, адміністративних, правових, економічних, політичних і суспільних заходів, спрямованих на раціональне використання, відтворення і збереження природних ресурсів землі. 2000Є 2000Є
Біотехнологія – це комплекс фундаментальних і прикладних наук, технічних засобів, спрямованих на одержання і використання клітин мікроорганізмів,
тварин і рослин, а також продуктів їхньої життєдіяльності: ферментів,
амінокислот, вітамінів, антибіотиків та ін.
2000Є
Хімія будівництва 2000Є
Хімічна інженерія 2000Є
Хімічна технологія – прикладна наука, що вивчає способи та процеси виробництва продуктів (предметів споживання та засобів виробництва), що відбуваються за участю хімічних перетворень технічно, економічно та соціально доцільним шляхом. 2000Є
Автоматика та робо-техніка – прикладна наука, що опікується проектуванням, розробкою, будівництвом, експлуатацією та використанням роботів, а також комп’ютерних систем для їх контролю, сенсорного зворотного зв’язку і обробки інформації автоматизованих технічних систем (роботів). 2000Є
Прикладна інформатика – науковий напрямок, який об’єднує інформатику, обчислювальну техніку та автоматизацію. Вона не лише вчить роботі на комп’ютері й сприяє автоматизації роботи в комп’ютерних системах та мережах. 2000Є
Інженерна продукція 2000Є
Промисловий дизайн та інженерія 2000Є
Механіка та будова машин –  це наукова дисципліна про загальні методи дослідження будови, кінематики, динаміки механізмів і машин та про наукові основи їх проектування. Навчальна дисципліна базується на знаннях в галузях математики, фізики, теоретичної механіки, інженерної графіки тощо. 2000Є
Mayak