Економічний Університет в Кракові

  • Address:
    Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
    м. Краків, Польща
  • Офіційний веб-сайт:
    https://www.uek.krakow.pl/

Економічний університет в Кракові (ЕУК) є сучасним вищим навчальним закладом з традиціями, започаткованими у 1925р. ЕУК належить до найкращих економічних ВУЗів Польщі та представляє собою великий науково-дослідницький та освітній центр.

Характерною рисою Університету є велика кількість предметів, що викладаються.
Окрім економічних, також викладаються такі науки, як соціологія, право, історія, філософія, хімія, біологія, фізика, товарознавство, а також екологія.

Більш привабливим Університет робить можливість отримання різних сертифікатів і професійних ліцензій. Випускникам пропонують післядипломну освіту з великим вибором спеціальностей. В Університеті є також престижна освіта MBA (Master of Business Administration) i MPA (Master of Public Administration).

Репутація ЕУК, широкий спектр освіти, добре підготовлений персонал – це не все, що вони можуть запропонувати абітурієнтам, які хочуть навчатися в цьому Університеті. Важливим є також те, що вони пропонують відмінні умови для навчання та розвитку захоплень. Тут є просторі класи для навчання, чудово обладнані лабораторії, сучасна бібліотека, басейн, спортивний зал і сучасний кампус, котрий постійно облаштовується. В Університеті діє багато наукових гуртків, студентських організацій, асоціацій і спортивних організацій. Практично не буває такого дня, коли б на території Університету не відбувалося щось цікаве.

Навчання в Економічному Університеті можливе на 5 факультетах:

– Факультет Економії і Міжнародним Відносин
– Факультет Фінансів і Права
– Факультет Економіки і Адміністрації
– Факультет Товарознавства і Управління продуктом
– Факультет Управління

 

Вартість навчання польською мовою
Реєстраційний внесок до ВНЗ – 85 zł.

Спеціальність Вартість за рік
1 рік навчання 2 -3 роки навчання
Економія –  комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг. 1600Є 2000Є
Европеістика – галузь науки, запропонована багатьма академіями та Університетами Європи, яка зосереджується на поточному розвитку Європейської інтеграції. 1600Є 2000Є
Організаційна інженерія і управління – студенти здобуваючи освіту на цій спеціальності вивчають застосування систематизованого і упорядкованого підходу до вдосконалення інженерних, організаційних та їх супровідних процесів для розробки якісного програмного забезпечення. 1600Є 2000Є
Міжнародна логістика – є особливою областю логістики, яка охоплює логістичну діяльність підприємств та організації, що виконується на міжнародному рівні. 1600Є 2000Є
Міжнародні економічні стосунки – відносини, які виникають та існують між людьми з різних країн із приводу виробництва, обміну і споживання товарів,
послуг та ідей на основі міжнародного поділу праці, в умовах безмежності людських потреб і обмеженості ресурсів.
1600Є 2000Є
Міжнародні відносини – навчання уможливлює здобуття вмінь розуміти міжнародні звіти, які складаються між державами і міжнародними організаціями  у глобалізованому світі. 1600Є 2000Є
Публічні фінанси – випускник спеціальності в процесі навчання отримує знання в сферах: функціонування територіального самоврядування в Польщі та в обраних європейських країнах, системи публічних фінансів, системи самоврядних фінансів та бюджетного обліку. 1600Є 2000Є
Фінанси і бух. облік – дають теоретичні і практичні знання, вміння ведення бухгалтерії і фінансів в підприємстві, також обслуговування фінансово-бухгалтерських програм. 1600Є 2000Є
Адміністрація – в процесі навчання студент набуває вміння користуватись загальними знаннями з області суспільних наук, особливо наук про право, про адміністрацію, а також основними економічними знаннями. 1600Є 2000Є
Економіка і адміністрація публічна – система органів державної виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та інших суб’єктів, наділені адміністративно-управлінськими функціями. 1600Є 2000Є
Економічний простір – це господарська система, розвиток якої взаємозумовлений зв’язками між природою і суспільством та економічними відносинами між суб’єктами підприємництва. 1600Є 2000Є
Соціологія – наука про умови та процеси у суспільстві, а також їх дослідження. 1600Є 2000Є
Інновація продукту – вид діяльності, пов’язаний із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений продукт введений на ринок, в оновлений чи вдосконалений технологічний процес. 1600Є 2000Є
Товарознавство – це комплексна наукова дисципліна, яка включає системи наукових знань, методів та практичних заходів, спрямованих на формування та розвиток асортименту та якості товарів з метою максимального задоволення потреб. 1600Є 2000Є
Управління і інженерія продукції –  характеризується високим рівнем відповідної підготовки, знаннями організації виробничого процесу, вмінням оцінювати вплив виробничих рішень на функціонування всього підприємства і бажаних економічно-фінансових результатів діяльності. 1600Є 2000Є
Економічна аналітика – основа інтелектуальної, логіко-мисленевої діяльності, спрямованої на рішення практичних завдань. 1600Є 2000Є
Прикладна інформатика – науковий напрямок, який об’єднує інформатику, обчислювальну техніку та автоматизацію. Вона не лише вчить роботі на комп’ютері й сприяє автоматизації роботи в комп’ютерних системах та мережах. 1600Є 2000Є
Інформатика і економетрія – це дисципліна, яка об’єднує інформаційні технології (ІТ), інформатику та концепції управління. 1600Є 2000Є
Інновації в бізнесі – це новостворені або вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукції або послуги, а також організаційно-технічні рішення, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва у сфері малого підприємництва. 1600Є 2000Є
Маркетинг і ринкова комунікація – випускники по цій спеціалізації
працевлаштовуються за різними посадами до відділів маркетингу, як  великих, середніх та малих підприємств, до рекламних агенцій, та PR – агенцій.
1600Є 2000Є
Сучасне управління бізнесом – це управління згідно розробленої довгострокової стратегії постійного поліпшення, що включає в себе глибоке розуміння цілей компанії, її місця на ринку і реакцію на зовнішні фактори. 1600Є 2000Є
Бух. обліг і контроль – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність
підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
1600Є 2000Є
Туризм і рекреація – програма навчання сконструйована так, щоб випускник напрямку володів знаннями, вміннями і компетенціями, що дозволяють мати професійну кар’єру не тільки в туристичному і рекреаційному бізнесі,
але також на посадах, пов’язаних з управлінням туризму і рекреацією в державній.
1600Є 2000Є
Управління – cтуденти напряму отримують теоретичне і практичне знання
з області наук про управління і економіку, а також комплементарних дисциплін таких як право, фінанси і рахунок, психологія і соціологія  роботи.
1600Є 2000Є
Mayak